+48 604 79 02 79

Informacje

Centrum Wczasów Rodzinnych ACTIVISION zrealizowało operację dofinansowaną przez Europejski Fundusz Rybacki w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Tytułem operacji jest „Rozwój  infrastruktury turystycznej i utworzenie nowych miejsc pracy oraz wydłużenie sezonu turystycznego w obiekcie „Kapitański”, a celem operacji jest rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa oraz podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów.

Zakres planowanej operacji obejmuje zakup robót i materiałów budowlanych oraz zakup i instalacje środków trwałych (m in. windy osobowej) z przeznaczeniem do obiektu „Kapitański” w Jastrzębiej Górze.